W KILKU ETAPACH

Faza pierwsza realizowana jest w kilku etapach. Należy wy­jaśnić, że zarówno w literaturze, jak i w praktyce brak zgodności co do liczby i nazw poszczególnych etapów. Najczęściej, można, spotkać trójetapową metodę postępowania, która w pewnym sen­sie wymusza na realizatorach przedsięwzięcia przyspieszenie prac, a tym samym szybsze doprowadzenie do „spotkania” użytkowni­ka z komputerem. Dotychczasowe doświadczenia potwierdziły słuszność takiego postępowania w przypadku przygotowywania systemów wycinkowych. Natomiast przy przygotowywaniu syste­mów kompleksowych, celowe jest wyodrębnienie większej liczby , etapów.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!