W NASZYM KRAJU

W naszym kraju od szeregu lat prowadzone są wielokierun­kowe energiczne działania, mające na celu rozwój wszystkich dziedzin informatyki.- Tak więc rozszerza się i doskonali produk­cję komputerów i towarzyszącego sprzętu elektronicznego, prowa­dzi się rozległe prace badawcze i projektowe w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w celu podjęcia na’wielką skalę zunifikowanej rodziny nowoczesnych komputerów i całego wy­posażenia ośrodków, komputerowych, prowadzi się masowe i wy­specjalizowane szkolenie kadr informatyków,-organizuje się sieć ośrodków komputerowych, rozwija intensywne prace badawcze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)