W NIEKTÓRYCH OKOLICZNOŚCIACH

W niektórych okolicznościach (np. w telefonii) poszczególne części łańcucha telekomunikacyjnego nie są połączone w sposób . trwały. W takich przypadkach właściwy proces transmisji musi być poprzedzony procesem przygotowania łańcucha, a po zakoń­czeniu transmisji powinien nastąpić proces likwidacji łańcucha. Oba te dodatkowe procesy nazywa się łącznie procesem komuta­cyjnym. Komutacja łańcucha odbywa się z odcinków określonych mianem łącza. Praktycznie dla celów . teledacji „stosuje’, się obecnie jedną z dwu konfiguracji systemów transmisyjnych:   systemy transmisji pojedynczej — znajdujące zastosowa­nie głównie w zdalnych pośrednich systemach wsadowych,systemy transmisji wielodostępowej — w zdalnych bez­pośrednich systemach wsadowych oraz zdalnych systemach konwersacyjnych .

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!