W OBIEGU INFORMACYJNYM

W. obiegu informacyjnym zewnętrznym wejścia i wyjścia in­formacyjne definiują obustronne kontakty kierownictwa i oto­czenia w procesach wymiany informacji z: centrum — w formie dyrektyw, limitów, wskaźników, spra­wozdawczości resortowej itp.,instytucjami administracyjnymi — na przykład w postaci kredytów bankowych, rozliczeń finansowych, sprawozdawczości regularnej i okazjonalnej, jednostkami kooperującymi poprzez oferty handlowe, pa­tenty, licencje, zamówienia, faktury itd., ,           .zapleczem badawczo-projektowym w formie projektów, ekspertyz, eksperymentów naukowo-laboratoryjnych itd. W świetle podanych’sformułowań układ informacyjny może być zdefiniowany jako integracja elementów strukturalnych oraz relacji funkcjonalnych pomiędzy podukładami:  wejść informacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych),  wyjść informacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), transformacji informacji.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!