W POSTACI GRAFICZNEJ

Służy więc. ona do wprowadzania nowych danych zmieniających obraz na monitorze.co ma duże znaczenie zwłaszcza w pracach projektowo-ba- dawczych. Monitor ekranowy znajduje głównie zastosowanie w sy­stemach wielodostępnych, gdzie konieczne jest bezpośrednie po­rozumiewanie się człowieka z maszyną.  Podstawowym urządzeniem wyprowadzania danych w postaci graficznej jest pisak xy. Należy on do wyjściowych urządzeń zewnętrznych wykorzystywanych wówczas, gdy żądana informa­cja ma występować w postaci rysunku, wykresu lub diagramu. Może to być urządzenie typu bębnowego lub stołowego’ Przykła­dem urządzenia typu bębnowego może być przedstawiony na fot. 3.24 pisak\y CALCOMP 936.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)