W POSTACI GRAFICZNEJ

Służy więc. ona do wprowadzania nowych danych zmieniających obraz na monitorze.co ma duże znaczenie zwłaszcza w pracach projektowo-ba- dawczych. Monitor ekranowy znajduje głównie zastosowanie w sy­stemach wielodostępnych, gdzie konieczne jest bezpośrednie po­rozumiewanie się człowieka z maszyną.  Podstawowym urządzeniem wyprowadzania danych w postaci graficznej jest pisak xy. Należy on do wyjściowych urządzeń zewnętrznych wykorzystywanych wówczas, gdy żądana informa­cja ma występować w postaci rysunku, wykresu lub diagramu. Może to być urządzenie typu bębnowego lub stołowego’ Przykła­dem urządzenia typu bębnowego może być przedstawiony na fot. 3.24 pisak\y CALCOMP 936.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!