W RÓŻNYCH PRZYPADKACH

W obydwu przypadkach mamy do czynienia ze zmianą stanu pracy jednostki wywołaną przerwaniem pracy bieżącego progra- : mu użytkowego. Przerwanie takie, wywołane z inicjatywy samego programu, nosi nazwę przerwania ekstrakodowego . Prócz przerwań ekstrakodowych istnieją również przerwania nor­malne . Przerwaniem normalnym’ programu nazy­wamy zmianę stanu pracy komputera wywołaną jakimś, zdarze­niem wewnętrznym lub zewnętrznym (tzn., wewnątrz jednostki centralnej lub’w urządzeniach zewnętrznych). W wyniku takiego przerwania zawieszona zostaje praca bieżąca programu’wraz z zapamiętaniem wszystkich roboczych informacji związanych z tym programem, tak aby możliwe było kontynuowanie pracy tego programu po wykonaniu czynności związanych z przyczyną jego przerwania.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!