W UJĘCIU CYBERNETYCZNYM

W ujęciu cybernetycznym blok kierownictwo tworzy układ informacyjny, a dokładniej mówiąc — jego główny element zwany transformatorem informacji, którego zadania mbżna sformułować następująco:    identyfikacja i ocena stanu obiekttf na podstawie infor­macji historycznych,   decyzja co do stanu obiektu w przyszłości,   proces wymiany informacji z otoczeniem.Główna funkcja transformatora informacji, polegająca na re- ’ .gulacji układu ekonomicznego, realizuje się za pośrednictwem ka­nału komunikacyjnego pod nazwą „procesy informacyjne’. Wy­mienioną funkcję należy utożsamiać z misją kierownictwa.

 

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!