W WIELU KRAJACH

W wielu krajach, w tym i w Polsce, słowa angielskie przemknęły do słownictwa rodzimego, tworząc żargon informatyczny.We Francji i w Związku Radzieckim lingwiści potrafili zapo­biec przenikaniu słownictwa angielskiego do terminologii informa­tycznej. Nasi poloniści i dziennikarze, czując przed nową i z pozo­ru’trudną dziedziną wiedzy wielki respekt, zachowywali wstrze­mięźliwość i unikali interwencji w entuzjastyczną, żywiołową i sa­morodną . twórczość w dziedzinie wprowadzenia do naszego• języ­ka modnie i egzotycznie ‚brzmiących słów angielskich. Mozę byc tramwaj, radar, telewizor, tranzystor, – brydż, bigbit, może by komputer, monitor, skanner, multiplekser, rekord faji, transla­tor, kompilator, dysk itd.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!