WPROWADZONE ZMIANY

  1. Aktualnie wprowadzane zmiany w strukturze produkcyj­nej bądź organizacyjnej. W takich sytuacjach należy ograniczyć analizę do tych podsystemów i jednostek organizacyjnych, których to zmiany w najbliższym czasie nie będą dotyczyły.Optymalny okres, jaki poświęcić można na wykonanie analizy, oraz dysponowane do tego środki. Jeżeli okres ten’jest zbyt krótki, by podjąć prace o charakterze kompleksowym, a w do­datku brak jest środków umożliwiających realizację tego przedsięwzięcia, to przedmiotowy zakres analizy winien przede wszyst kim dotyczyć tych podsystemów, które w przyszłości będą two­rzyły podstawową bazę komputerowego banku informacji.

 

 

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!