WŚRÓD URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH

Wśród urządzeń końcowych instalowanych u użytkownika można wyróżnić pięć głównych rodzajów, zgrupowanych z uwagi na ich funkcje oraz sposób współpracy z komputerem, a miano­wicie (charakterystykę końcówek dostępnych w ramach JSEMC przedstawiono    końcówki dialogowe, końcówki wsadowe,    końcówki programowane,końcówki rejestracyjne,    końcówki kontrolno-sterujące.Końcówki dialogowe umożliwiają konwersację użytkownika z komputerem. Dialog może się odbywać albo za pomocą jednego z uniwersalnych języków konwerśacyjnych(JEAN, BASIC, FORCON, APL, PASCAL), albo też za pomocą wymiany ciągu instrukcji pochodzących ze zbioru należącego do specjalnie za­projektowanego zestawu dialogowego (dialogi projektuje się przy uwzględnieniu przeznaczenia, kwalifikacji użytkownika oraz ro­dzaju urządzenia końcowego, za pomocą którego dialog ten bę­dzie nealizowany).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!