WSZYSTKIE PRODUKOWANE MASZYNY

Mianowicie wszystkie aktualnie produkowane w skali przemysło­wej maszyny, w tym i maszyny serii ODRA 1300, bazują na ele­mentach 2-stanowych, dla których najbardziej efektywnym za­pisem jest dwójkowy zapis informacji. Słowo-parametr przy tym zapisie zawiera 24 jednostki-informacji, a każdy z jego czterech znaków składa się z sześciu takich jednostek, zwanych dalej bi- , tami. Maksymalna cyfra dziesiętna, tj. 9, przedstawiona zgodnie te rozkazy dotyczą zawsze dwóch argumentów. Wynika to z kon­strukcji maszyny, w której podstawowy układ wykonujący ope­racie arytmetyczne i logiczne— sumator, operuje tylko na dwóch argumentach wejściowych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!