WYDRUKOWANA INFORMACJA

Informacja ta zostaje jednocześnie wydrukowana na drukarce dalekopisu. Na drukarce wypisywane są także. wszelkie komunikaty, pocho­dzące z programu wynikowego. Dalekopis tego typu może być podłączony do jednostki centralnej lokalnie (kablem bezpośred­nim) lub zdalnie (poprzez linie transmisji danych). Wykorzysty­wany jest głównie w systemach wielodostępnych jako stacja, koń­cowa. Przykładem takiego urządzenia może być punkt abonencki EC-8575 przedstawiony .Monitor ekranowy. Drugim rodzajem urządzeń (służącym za­równo do wprowadzania, jak i wyprowadzania danych) są mo­nitory ekranowe Monitor umożliwia wyprowadzanie w postaci wizualnej danych przechowywanych w pamięci we­wnętrznej komputera.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!