WYJŚCIA INFORMATYCZNE

Z kolei wyjścia informacyjne {wewnętrzne) są to strumienie informacji wtórnych (uzyskanych w.wyniku transformowania in-: formacji) określających aktualny stan obiektu z podaniem odchy­leń i nieprawidłowości’ w jego funkcjonowaniu (lub rozwoju). Wyróżniono schematycznie następujące rodzaje wyjść:   informacje, o produkcji i zbycie dotyczące wykonania planu produkcji wyrobów, usług, sprzedaży itd., informacje o zużyciu materiałów — w tym surowców,energii, paliwa, informacje o zużyciu środków — dokładniej mówiąc dane o zmianach w majątku trwałym i nietrwałym, o wielkości.zuży­cia czasu pracy maszyn i urządzeń itd., –  informacje o zużyciu robocizny (bezpośredniej  i pośred­niej), tj. ilości przepracowanego czasu roboczego, dane o rozmia­rach czasu nie przepracowanego według przyczyn itd.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!