WYKONANIE W JEDNOSTCE

Wykonanie w jednostce centralnej dowolnego rozkazu (makro- rozkazu) odbywa się na drodze wykonania określonej i^rzypisa- nej mu sekwencji mikrorozkazów, zwanej dla analogii mikropro- gramem. Na wykonanie jednego mikrorozkazu składa się z kolei wykonanie szeregu mikrooperacji. Jako przykłady mikrooperacji można wymienić: przesyłanie informacji z jednego rejestru do innego rejestru, odczyt lub zapis informacji do (z) pamięci operacyjnej wraz z ulokowaniem jej w odpowiednim rejestrze, wykonanie operacji arytmetycznej lub logicznej na sumatorze, przesłanie określonych sygnałów steru­jących w kanale itp. Wykonanie mikrooperacji polega na nadaniu określonego stanu funktorom logicznym, pozwalającym lub za­braniającym przepływu informacji.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!