WYMIENIONE PODUKŁADY

Oba wymienione podukłady obiektu tworzą spójny układ zasi­leniowy, a ściślej mówiąc — jego główny element zwany transfor­matorem zasileń, którego zadaniem jest zużywanie zasobów (czyn- , ników wytwórczych) i przekształcenie ich w wyniki działalności (rzeczowe i finansowe). Główną funkcję transformatora zasileń realizującą się w kanale komunikacyjnym pod nazwą „procesy wytwórcze” (wyróżnionym graficznie na rys. 1.2) należy utożsa­miać z tzw. misją obiektu.   Kierownictwo jest to podukład identyfikowany z trójszczeblo­wą strukturą zarządzania wewnątrz obiektu (kierownictwo stra­tegiczne, taktyczne i operacyjne).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!