WZAJEMNIE NIEZALEŻNE

Kontakty arytmometru i kanału z pa­mięcią operacyjną są wzajemnie niezależne. W przypadku jedno­czesnego zwrotu do pamięci arytmometru i kanału, ten ostatni ma zawsze pierwszeństwo. Powołanie programu P2 oznacza zmia­nę stanu jednostki sterującej —^powrót do stanu programu użyt-kowego. Stan ten trwać będzie dopóki:  nie zakończy się przesyłanie informacji dla programu PI,  w programie P2 nie pojawi się żądanie przesyłania in­formacji. Rozpatrzmy drugi przypadek. Czynności, jakie wykona ste­rowanie jednostki centralnej będą analogiczne, jak poprzednio, a więc przerwanie pracy programu P2, zorganizowanie i zaini­cjowanie dla niego przesyłania informacji z (do);przydzielonego mu urządzenia (nie może to być jednak urządzenie, z którego aktualnie korzysta program PI). Z kolei powołany zostanie do pracy program P3.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!