ZAGADNIENIA CZYSTOŚCI POWIETRZA

W miarę wzrostu pojemności pamięci dyskowych zagadnienie to nabiera coraz większego znaczenia. Aby uzmysłowić przyszłym użytkownikom wagę tego zagadnienia, opiszmy niżej proces po­wstawania uszkodzeń powierzchni nośnika i głowic.Cząsteczka kurzu (dymu) nie powoduje natychmiastowego i zniszczenia nośnika lub głowicy, lecz po prostu przylega, do noś- : nika, powiększając, w momencie przechodzenia pod głowicą, od- ; ległość głowicy od nośnika. Pierwszym sygnałem dla obsługi kom­putera świadczącym o tym fakcie jest przekłamanie odczytu z pamięci. Im szybciej rośnie grubość cząsteczki na powierzchni, ‚ tym ęzęstsze są przekłamania prowadzące w efekcie do trwałej ; utraty odczytu. Taki pakiet należy natychmiast wyłączyć z eks­ploatacji i poddać go renowacji w czyszczarce, może się bowiem okazać, że nośnik nie jest jeszcze uszkodzony.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)