ZAGADNIENIA CZYSTOŚCI POWIETRZA

W miarę wzrostu pojemności pamięci dyskowych zagadnienie to nabiera coraz większego znaczenia. Aby uzmysłowić przyszłym użytkownikom wagę tego zagadnienia, opiszmy niżej proces po­wstawania uszkodzeń powierzchni nośnika i głowic.Cząsteczka kurzu (dymu) nie powoduje natychmiastowego i zniszczenia nośnika lub głowicy, lecz po prostu przylega, do noś- : nika, powiększając, w momencie przechodzenia pod głowicą, od- ; ległość głowicy od nośnika. Pierwszym sygnałem dla obsługi kom­putera świadczącym o tym fakcie jest przekłamanie odczytu z pamięci. Im szybciej rośnie grubość cząsteczki na powierzchni, ‚ tym ęzęstsze są przekłamania prowadzące w efekcie do trwałej ; utraty odczytu. Taki pakiet należy natychmiast wyłączyć z eks­ploatacji i poddać go renowacji w czyszczarce, może się bowiem okazać, że nośnik nie jest jeszcze uszkodzony.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!