ZAKOŃCZENIE KONTAKTU

Po zakończeniu kontaktu z danym cylindrem, kanał przechodzi do multipleksorowego trybu pracy, tzn. może rozpocząć przesyłanie informacji do (z) innej jednostki dyskowej. Taki tryb pracy kanału ma na celu wykorzystanie „pustego j czasu ruchu głowic jednostki dyskowej, który zwłaszcza w jedno­stkach o dużej pojemności jest dość znaczący w porównaniu z czasem przesyłania informacji. Szybkość przesyłania informa-. cji’w kanale wynosi maks. 1500 bajtów/s dla jednobajtowego in­terfejsu i 3000 bajtów/s dla dwubajtowego.Pamięć na taśmach magnetycznych, jako pamięć zewnętrzna sy­stemu komputerowego, składa się z jednostki sterującej i współ­pracujących z nią jednostek taśm magnetycznych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!