ZAPEWNIENIE WYMIENNOŚCI

‚Natomiast zapewnienie wymienności nośników między, różnymi systemami komputerowymi tego samego typu może być uzyskane tylko, dzięki stosowaniu pakietów, inżynierskich (wzorco­wych) tej samej firmy.. Wymienność nośników dyskowych między jednostkami dys­kowymi pracującymi w różnych systemach komputerowych, z uwagi na różne sposoby składowania informacji, jest zagadnie­niem nie mniej złożonym, niż to miało miejsce w przypadku taśm magnetycznych. Jednak potrzeba takiej wymienności pojawia się stosunkowo rzadko z uwagi na wysoki koszt nośnika dyskowego, a także możli- wości zastąpienia go innym rodzajem nośnika: taśmą magnetyczną, taśmami lub kartami papierowymi.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!