ZESTAWY ROZKAZÓW

Ten sposób reprezentacji liczby znajduje zastosowanie w obliczeniach typu ekonomicznego’ w któ- rym liczba działań na liczbach od momentu wprowadzenia da­nych do momentu wyprowadzenia wyników jest stosunkowo mała. Pomija się »wtedy czasochłonne procesy zamiany formy zapisu liczby z jednego systemu na drugi.Jednostki centralne JS EMC mogą mieć cztery zestawy roz­kazów:   standardowy — zawierający rozkazy operacji stałoprzecinkowej, operacji logicznych i rozkazy sterujące,   komercjalny — zestaw standardowy poszerzony ó operacje na liczbach dziesiętnych,   naukowy — zestaw standardowy, poszerzony o operacje zmiennoprzecinkowe,uniwersalny — zawierający wszystkie wyżej wymienione zestawy, poszerzony o rozkazy dotyczące mechanizmów ochrony . pamięci operacyjnej.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!